Karlovačka Banka

Karlovačka Banka - Hrvatska banka

  • Banka

KARLOVAČKA BANKA d.d.

Karlovačka Banka
KARLOVAČKA BANKA
I. G. Kovačića 1, 47000 Karlovac
Telefon 047/417-501, telefaks 047/614-206
VBB 2400008
http://www.kaba.hr

Uprava

Sandi Šola – predsjednik, Siniša Žanetić, Marijana Trpčić-Reškovac

Nadzorni odbor

Danijel Žamboki – predsjednik, Darrell Peter Saric, Ivan Podvorac, Goran Vukšić

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Sandi Šola 19,50
2. Mate Šarić 9,63
3. Batheja Pramod 5,47
4. Marijan Šarić 4,94
5. Goran Ivanišević 4,47
6. PBZ Invest d.o.o. 4,05
7. Hrvatski fond za privatizaciju 3,96
8. Dario Šimić 3,95
9. Ivan Jaime Guerrero Devlahovic 3,01

Revizor

HLB Revidicon d.o.o., Varaždin

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.995.052
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.995.052
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 463.706
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 15.697
Dobit/gubitak tekuće godine 21.401
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 12,43 %

Karlovačka banka vuče svoju povijest još od 1872. Godine, kada je osnovana Karlovačka štedionica, a 1954. godine pod nazivom Karlovačka banka i štedionica Karlovac. Izgrađeno je 1940. godine. Današnje sjedište Banke je u Karlovcu, I. G. Kovačića 1.

Predsjednik Uprave je Sandi Šola, a članovi su Marijana Trpčić – Reškovac i Siniša Žanetić. Predsjednik Nadzornog odbora je Danijel Žamboki, a članovi su Ivan Podvorac, Goran Vukšić i Darrell Peter Šarić. Banka trenutno zapošljava 230 zaposlenika.
Jamstveni kapital na dan 31. prosinca 2008. godine iznosi 213 milijuna kuna.
Poslovnu mrežu trenutno čini 18 poslovnica, od kojih je 5 u Karlovcu.
Banka je prisutna s poslovnicama ili podružnicama u Splitu, Sesvetama, Kutini, Dugoj Resi, Draganićima, Žakanju, Netretiću, Ozalju, Jastrebarskom, Slunju, Topuskom, Korenici i Ogulinu. Uskoro se planiraju otvoriti podružnice u Zagrebu, Rijeci, Puli i Šibeniku.

Banka Karlovačka Banka 18.1.2018

Karlovačka Banka